top of page

Croeso i fy ngwefan! Rwy’n falch o fod yn un o Aseswyr Cyngor Celfyddydau Cymru, sy’n chwarae rhan hollbwysig wrth ariannu prosiectau creadigol ac artistig. Mae gennyf wybodaeth ddofn o’r Gymraeg, anabledd, ac anghenion niwro-ddargyfeiriol, a ddefnyddiaf i ddarparu argymhellion gwybodus ar geisiadau am arian grant. Rwy’n angerddol am feithrin creadigrwydd ac amrywiaeth yn y celfyddydau, gan wneud yn siŵr bod gan bawb fynediad at gyfleoedd a all eu helpu i dyfu ac arddangos eu doniau. Os ydych chi'n artist neu'n sefydliad sy'n cyd-fynd â'm harbenigedd ac angen cefnogaeth, mae croeso i chi estyn allan ataf.

bottom of page